Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz personalizacji ustawień serwisu
Jeżeli nie blokujesz w przeglądarce tych plików, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisywanie w pamięci urządzenia. W przeglądarce istnieje możliwość zarządzana plikami cookies. Korzystanie z serwisu bez blokowania plików cookies oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.

Regulamin promocji dla firm handlowych

PROMOCJA „DLA WYBRANYCH FIRM HANDLOWYCH”

 

1. Organizatorem Promocji o nazwie „PROMOCJA DLA WYBRANYCH FIRM HANDLOWYCHzwanej dalej „Promocją” jest Spółka ENGRAM MMT Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Baczyńskiego 1, 35-210 Rzeszów zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000662542, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy W Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 8191616933, REGON 180279063, zwaną dalej „Organizatorem”.

2. Promocja będzie prowadzona pod nazwą „PROMOCJA DLA WYBRANYCH FIRM HANDLOWYCH.

3. Czas trwania Promocji: od 3 czerwca 2019r. do 31 lipca 2019r.

4. Uczestnikiem Promocji mogą być wybrane przez Organizatora firmy handlowe, które w okresie obowiązywania Promocji dokonają zakupu wybranego asortymentu spółki ENGRAM MMT Sp. z o.o. Sp. k. (dalej: „Uczestnik Promocji”). Promocja skierowana jest wyłącznie do firm handlowych.

5. Uczestnik Promocji, który w czasie trwania Promocji poprawnie złoży zamówienie na Produkty objęte Promocją otrzyma je w cenie specjalnej ustalonej zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku nr 1.

6. Promocja dotyczy wyłącznie obniżenia cen regularnych produktów zgodnie z warunkami określonymi w ww. Załączniku i nie zmienia dotychczasowych zasad współpracy z Kontrahentami Organizatora. Przyznane indywidualnie poszczególnym Kontrahentom rabaty i upusty nie łączą się z Promocją. Składając zamówienie każdy z Kontrahentów zobowiązany jest do wskazania, czy ma ono zostać zrealizowane z przyznanym mu uprzednio rabatem czy też na warunkach niniejszej Promocji.

7. Przedstawiona informacja o Promocji ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66  § 1 Kodeksu Cywilnego. Asortyment podany w treści Załącznika nr 1 może nie stanowić odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych  - dostępność produktów i czas realizacji zamówienia należy każdorazowo ustalić z Organizatorem Promocji.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie w trakcie trwania promocji.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad promocji w dowolnym momencie w trakcie trwania promocji.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany listy towarów objętych promocją oraz cen towarów objętych promocją w dowolnym momencie w trakcie trwania promocji.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia, zawieszenia lub zmiany czasu trwania promocji w dowolnym momencie jej obowiązywania.

 

Załącznik nr 1 dostępny na życzenie u Organizatora pod adresem mailowym: biuro@engramtools.pl

 

0Schowek
W CZYM MOŻEMY CI POMÓC?
get best tools