Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz personalizacji ustawień serwisu
Jeżeli nie blokujesz w przeglądarce tych plików, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisywanie w pamięci urządzenia. W przeglądarce istnieje możliwość zarządzana plikami cookies. Korzystanie z serwisu bez blokowania plików cookies oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.

—     REGULAMIN NEWSLETTERA FIRMY ENGRAM MMT SP. Z O. O. SP. K.    —


§ 1
Niniejszy regulamin usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia tej usługi przez ENGRAM MMT SP. Z O. O. SP. K. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Hanasiewicza 17b, 35-103 Rzeszów zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000662542, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy W Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 8191616933, REGON 180279063, zwaną dalej „Engram”.


§ 2
1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Engram na podany przez użytkownika tej usługi adres e-mail wiadomości mailowych zawierających informacje dotyczące aktualności, nowości i promocji oferowanych przez Engram.
2. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z Engram, udostępnia swój adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości mailowych, o których mowa w postanowieniach ustępów powyższych.


§ 3
Usługa Newsletter jest bezpłatna.


§ 4
1. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie www.engramtools.pl w części dotyczącej Newslettera poda swój adres e-mail, a następnie kliknie przycisk „Zapisz” bądź „ Wyślij”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do Engram i nie powoduje jeszcze zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter.
2. Następnie Engram na podany adres e-mail wyśle mail aktywacyjny. W jego treści będzie wskazana treść Regulaminu oraz Polityki prywatności. Przesłany e-mail stanowi ofertę zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter. Kliknięcie w link znajdujący się w tym mailu oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności i powoduje przyjęcie oferty złożonej przez Engram, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z usługi Newsletter.


§ 5
Engram informuje, że poszczególne Newslettery stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn.zm.).


§ 6
Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.


§ 7
1. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
2. Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres mailowy biuro@engramtools.pl, lub pocztą na adres Engram podany w postanowieniu § 1 Regulaminu lub osobiście do protokołu w pod adresem wskazanym w postanowieniu § 1 Regulaminu.


§ 8
Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu e-mail, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.


§ 9
1. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy: biuro@engramtools.pl, pocztą bezpośrednio na adres Engram podany w Regulaminie lub osobiście do protokołu w siedzibie Engram.
2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter, świadczonej przez Engram.
3. Engram rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.


§ 10
1. W trakcie korzystanie z usługi Newsletter zabronione jest dostarczanie, w szczególności w korespondencji z Engram lub w formularzu rejestracyjnym, treści o charakterze bezprawnym.
2. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi od razu po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter, na co jej użytkownik wyraża niniejszym zgodę.

0Schowek
W CZYM MOŻEMY CI POMÓC?
get best tools