Informacja o błędzie
Wystąpił błąd podczas wykonywania zapytania SQL!
select aw.*, a.name as atrybut_name, aa.show_in_produkt as atrybut_show_in_produkt, a.short_name as atrybut_short_name from produkty_atrybuty_wartosci aw left join produkty_atrybuty_description a on aw.id_atrybut=a.parent_id left join produkty_atrybuty aa on a.parent_id=aa.id where aw.id_wariant IN (75817 , 75818 , 75819 , 75820 , 75821 , 75822 , 75824 , 75823 , 75825 , 75826 , 75827 , 75828 , 75829 , 75830 , 75831 , 75832 , 75833 , 75834 , 75835 , 75836 , 75837 , 75838 , 75839 , 75840 , 75841 , 75842 , 75843 , 75844) and a.language_id=? and aw.wartosc<>'' order by FIELD(aa.id, 47 , 37 , 38 , 61 , 4 , 5 , 46)
Odpowiedź MySQL: Błąd numer 1615: Prepared statement needs to be re-prepared