Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz personalizacji ustawień serwisu
Jeżeli nie blokujesz w przeglądarce tych plików, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisywanie w pamięci urządzenia. W przeglądarce istnieje możliwość zarządzana plikami cookies. Korzystanie z serwisu bez blokowania plików cookies oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.

MAGIC BLUE - REGULAMIN PROMOCJI

PROMOCJA „MAGIC BLUE”

 1. Organizatorem Promocji o nazwie „MAGIC BLUE” zwanej dalej „Promocją” jest Spółka ENGRAM MMT Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Baczyńskiego 1, 35-210 Rzeszów zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000662542, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 8191616933, REGON 180279063, zwaną dalej „Organizatorem”.
 2. Promocja będzie prowadzona pod nazwą „MAGIC BLUE”.
 3. Czas trwania Promocji: od 28 stycznia 2019r. do 15 marca 2019r.
 4. Uczestnikiem Promocji może być każdy, kto w okresie obowiązywania Promocji dokona zakupu wybranego asortymentu spółki ENGRAM MMT Sp. z o.o. Sp. k. objętego promocją (dalej: „Uczestnik Promocji”). Promocja skierowana jest wyłącznie do odbiorców końcowych, tj. przedsiębiorców niedystrybuujących w ramach dalszej odsprzedaży zakupionych od Organizatora Produktów.
 5. Uczestnik Promocji, który w czasie trwania Promocji poprawnie złoży zamówienie na Produkty objęte Promocją, otrzyma Zestaw Promocyjny Cp-Gratex w cenie specjalnej ustalonej zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku nr 1. Ceny towarów objętych promocją zostały określony w załączniku nr 2.
 6. Promocja dotyczy wyłącznie możliwości otrzymania Zestawu Promocyjnego Cp-Gratex zgodnie z warunkami określonymi w ww. Załączniku i nie zmienia dotychczasowych zasad współpracy z Kontrahentami Organizatora. Przyznane indywidualnie poszczególnym Kontrahentom rabaty i upusty nie łączą się z Promocją.
 1. 7.       Przedstawiona informacja o Promocji ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66  § 1 Kodeksu Cywilnego. Asortyment podany w treści Załącznika nr 1 i 2 może nie stanowić odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych  - dostępność produktów i czas realizacji zamówienia należy każdorazowo ustalić z Organizatorem Promocji.
 2. 8.       Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie w trakcie trwania promocji.
 3. 9.       Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad promocji w dowolnym momencie w trakcie trwania promocji.
 4. 10.   Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia, zawieszenia lub zmiany czasu trwania promocji w dowolnym momencie jej obowiązywania.

 

Załącznik nr 1

Warunki promocji MAGIC BLUE/CP GRATEX

Promocją objęte są wszystkie towary wchodzące w skład serii MAGIC BLUE. Ceny towarów objętych promocją zostały określone w załączniku nr 2.

Zasady:

 1. Zakup frezów serii MAGIC BLUE na kwotę powyżej 300 zł netto upoważnia do otrzymania zestawu promocyjnego ET-2 marki CP-GRATEX za 1 PLN.
 2. Zakup frezów serii MAGIC BLUE na kwotę powyżej 800 zł netto upoważnia do otrzymania zestawu promocyjnego PROMO SET 2 marki CP-Gratex za 1 PLN.

 

Załącznik nr 2 - pobierz

0Schowek
W CZYM MOŻEMY CI POMÓC?
get best tools